корист

същ. - интерес, печалба, изгода, алчност, користолюбие, заинтересованост
същ. - сребролюбие

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • интерес — (лат. interesse) 1. учество склоност, наклоност сила што се стреми да го насочи вниманието кон некој објект или кон некоја работа 2. внимание кон нешто придавање важност, и самата важност, значење воопшто 3. корист, изглед за корист, добивка 4.… …   Macedonian dictionary

  • Магна карта — (либертатум) (лат. Magna carta libertatum) повелба што бил принуден да ја издаде англискиот крал Џон Лакланд во 1215 година со која се откажал од некои свои права во корист на благородништвото и свештенството …   Macedonian dictionary

  • Мадуродам — минијатурен град во близината на холандскиот главен град Хаг во Мадуродам куќите се високи половина метар, улиците личат на вистински улици, по нив има кукли што прикажуваат луѓе што вршат разни работи има канали, бродови, автомобили, возови итн …   Macedonian dictionary

  • Пирова победа — победа со многу големи жртви, што му носи на победникот повеќе штета отколку корист (наречена по победата на епирскиот крал Пир над Римјаните во 3. век пр. н. е. при која претрпел огромни загуби) …   Macedonian dictionary

  • авантажа — (фр avantage) 1. добивка, корист, 2. надмокност, предност …   Macedonian dictionary

  • автогол — (грч autos, анг goal) спорт гол што играчот од невнимание или случајно му го дава на сопствениот тим, се смета во корист на противникот …   Macedonian dictionary

  • адјудикација — (лат adiudicatio) прав досудување, доделување по судски пат, пресудување во нечија корист …   Macedonian dictionary

  • аир — (тур hayir) 1. среќа, добро, корист, 2. добротворна установа …   Macedonian dictionary

  • амортизира — (лат amortisare) 1. постепено исплати/исплатува, 2. екон извлече/извлекува корист од нешто (кука машина и сл) што со тоа се исплатува само, 3. прав поништи/поништува, прогласи/ прогласува за неважечки (вредносна хартија или документ) …   Macedonian dictionary

  • апологија — (грч apologia) одбрана, одбранбен говор или спис во корист на некој човек или на некое учење …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.